فرم نظر سنجی از مشتریان شركت آسيا ناما

فرم نظر سنجی از مشتریان شركت آسيا ناما

(آسيا ناما گروه كارخانجات توليدمخازن گاز طبيعي)
بدون ترديد نظرات شما در دستيابي به كيفيت مطلوب ما را ياري خواهد نمود . لذا خواهشمند است با دقت كامل در تكميل شاخصهاي زير اقدام نماييد . با تشكر از دقت نظر شما .